جلسه مدیران مدارس شهرستان نرماشیر با حضور ستوانیکم بیانی رئیس پلیس فتا بم برگزار شد.

در این جلسه رئیس پلیس فتا بم با بیان اهمیت موضوع نقش مدیران مدارس را در کاهش آسیب های اجتماعی مربوط به فضای مجازی مهم دانست.

وی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد از افراد واجد شرایط در کشور از فضای مجازی استفاده می کنند گفت: باید با آموزش های لازم و هشدارهای امنیتی دانش آموزان را حفظ کنیم.

ستوانیکم بیانی در ادامه راههای پیشگیری و مقابله با آسیب های فضای مجازی را تشریح و هشدارهای لازم را در این خصوص بیان نمود.

در ادامه این جلسه با پرسش و پاسخ در خصوص فضای مجازی و کلاه برداری های اینترنتی و راههای جلوگیری از آن پایان یافت.

منبع: روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر