معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار فهرج گفت: این حادثه در روستایی دشتوئیه پائین بخش مرکزی فهرج برای این کودک براثر برق گرفتگی با پمپ آب اتفاق افتاده است. 

یوسف رهگویی افزود: علت این حادثه از سوی مسئولان در حال بررسی است.

بیشتر اهالی این روستا برای تامین آب از چاه از پمپ استفاده می کنند.

منبع: صداوسیما