جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان “نرماشیر” در گفتگو با خبر نگار پایگاه خبری پلیس گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی هنگام کنترل خودرهای عبوری در محور اصلی این شهرستان به یک دستگاه خودرو سوزوکی مشکوک شده و‌آن را متوقف کردند.

سرگرد “اسحاق دریجانی” افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۴۰ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به صورت بسیار ماهرانه در خودرو جاساز شده بود، را کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی ” نرماشیر”در پایان با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی در این رابطه خاطر نشان کرد: پلیس در راستای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر همواره با جدیت تمام عمل می کند که در این رابطه نیاز است با انجام کار فرهنگی و افزایش سطح اگاهی عمومی، میزان گرایش و تقاضا را کاهش دهیم.

کشف 40 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نرماشیر
کشف ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نرماشیر