سرهنگ نجفی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این مقدار مواد را از بار برنج یک دستگاه کامیون که به مقصد مناطق مرکزی کشور در حرکت بود کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بم تصریح کرد: همانطور که قاچاقچیان در صدد توزیع موادمخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها به هر روش و ترفندی متوسل می شوند، ماموران پلیس نیز در سایه تجارب خوبی که دارند در عرصه برخورد با این پدیده شوم بصورت بی وقفه و شبانه روزی تلاش می کنند.