به گزارش نرماشیر نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان فهرجی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فهرج گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی شش طرح کشاورزی و دامپروری شامل سه طرح بسته بندی و سردخانه خرما، یک طرح پروار بندی گوساله، یک طرح آبیاری کم فشار و یک طرح لوله گذاری با هزینه کرد اعتبار بیش از ۱۹۶ میلیارد ریال که ۹۶ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می‌رسد.

فهرجی اظهارکرد: با بهره برداری از سه واحد سردخانه و بسته بندی ظرفیت سردخانه‌های این شهرستان ۴۶۰۰ تن افزایش، ۳۰ شغل نیز ایجاد می‌شود که این طرح‌ها باهزینه کرد اعتباری قریب ۴۶ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی یک طرح لوله گذاری به بهره برداری می‌رسد و با افتتاح این طرح دو کیلومتر لوله انتقال آب اجرا شده و این طرح‌ها با هزینه کرد اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد ریال که ۲۴ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، اجرا و راه اندازی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فهرج گفت: از دیگر طرح‌های آب و خاک یک طرح آبیاری کم فشار است که این طرح در سطح ۷۰ هکتار و با هزینه کرد اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال که ۹۶ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می‌رسد.

وی بیان داشت: یک طرح پرواربندی گوساله ۵۰ راسی نیز در این هفته به بهره برداری می‌رسد که این طرح با هزینه کرد ۲۶۲ میلیون اجرا شده است.