جلسه ماهانه مدیران مدارس شهرستان نرماشیر با حضور مدیر آموزش و پرورش ، معاونین و کارشناسان امر در سالن شهید مطهری برگزار شد.

خسروشاهی در این جلسه ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) گفت: تمام برنامه های آموزش و پرورش در همه بخش ها باید منطبق بر سند تحول بنیادین باشد.

مدیر آموزش و پرورش نرماشیر سند تحول بنیادین را یک سند کامل و جامع در همه امورات آموزش و پرورش دانست و از مدیران خواست تا آن را مطالعه و در برنامه های مختلف در مدارس اجرایی کنند.

وی کسب موفقیت های مختلف آموزشی ، پرورشی شهرستان را در سطوح کشوری و استانی را مدیون نیرو های مخلص و پرتلاش شهرستان دانست و افزود: صداقت ، دوستی و انضباط رمز موفقیت کارکنان آموزش وپرورش نرماشیر است.

منبع: روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر