در این مراسم از زحمات ستوانیکم یحیی درداژ رئیس سابق کلانتری قدردانی و سروان احمد اسدآبادی که پیش از این عهده دار فرماندهی پاسگاه عملیاتی شورگز بود به عنوان سرپرست جدید کلانتری فهرج معرفی شد.

گفتنی است هفته ی گذشته نیز ستواندوم مصطفی روحانی جایگزین سروان احمداسدآبادی در پاسگاه عملیاتی شورگز شد و بعنوان سرپرست پاسگاه شورگز عهده دار امورات گردید.