سرهنگ “حسین یوسف آبادی” افزود: در بازرسی دقیق و تخصصی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی از خودرو توقیفی مقدار ۱۹ کیلو و ۲۵۰ گرم هروئین که به طرز بسیار ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود ، کشف و در این رابطه یک زوج قاچاقچی دستگیر شد.

سرهنگ “حسین یوسف آبادی “در پایان با بیان اینکه این زوج قاچاقچی در قالب خانوادگی قصد داشتند این مواد را به استان اصفهان حمل و توزیع کنند، افزود: اعتیاد به مواد روانگردان و صنعتی صدها برابر مخرب تر از مواد مخدر سنتی است ، که با اقدامات شبانه روزی جهت پیشگیری از ورود و توزیع آنها تلاش می کنیم، تا همگان، بویژه جوانان از گزند آسیب های خانمانسوز اعتیاد در امان بمانند.