خادمان حرم مطهر رضوی به همراه پرچم متبرک بارگاه منور رضوی در شهرستان نرماشیر در اولین روز سفر خود پس از دیدار با ایران نژاد امام جمعه در مسجد جامع این شهرستان در بین مردم حضور یافتند.

در دومین روز سفر خود پس از ادای احترام به مقام شامخ شهیدان با بچه های بی سرپرست بهزیستی شهرستان نرماشیر، خانواده شهیدان ترک آبادی و دو خانواده مقتول جهت گرفتن رضایت دیدار کردند.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان نرماشیر