از جمله ویژگی های شرکت در کلاس های آمادگی زایمان به شرح ذیل می باشد:

اين كلاس ها كامل كننده مراقبت هاي معمول دوران بارداري است و سبب افزايش اعتماد به نفس در مادر و آگاهي از توانايي هاي بدن خويش مي شود.

سبب كاهش ترس و اضطراب و كسب آرامش هرچه بيشتر مادر و ارتباط عاطفي و روحي مؤثر با جنين و متعاقباً تضمين سلامت رواني نوزاد در آينده خواهد شد.

سبب کمک به پذيرش آسانتر نقش مادري و توانمندي هر چه بيشتر والدين در امر مراقبت از نوزاد می شود.

سبب كاهش اختلالات شايع و نگران كننده در طي بارداري و بعد از آن به دليل تعليم تكنيك هاي اصلاح وضعيت و ورزش ها خواهد شد.

مادران با شركت در اين كلاس ها و مشاهده فيلم هاي آموزشي به آگاهي كامل از مسائل مربوط اين دوران و فرايند زايمان خواهند رسيد و براي آن ها تصميم گيري قاطعانه جهت داشتن زايمان طبيعي يا سزارين ميسر مي شود.