طبق اظهارات شاهدین محلی این آتش سوزی متعلق به باغات حسین کدوری(عوض) و حاجی کدوری بوده است که به ده ها اصله درخت خسارت وارد نموده و موجب سوختگی یک راس گوساله شده است که خوشبختانه جدای از آن تلفات چندانی نداشته است.

تقدیر و تشکر از اهالی روستا و پرسنل آتش نشانی شهرستان فهرج که با حضور به موقع خود مانع از عمق فاجعه و گسترش آتش شدند.